Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Het uitvoeren van een taxatie-opdracht vereist veel zorgvuldigheid. Je moet als taxateur op de hoogte zijn van recente en relevante wet- en regelgeving én lokale marktkennis hebben om tot een juist waardeoordeel te komen. Maar dan nog… bij iedere taxatie is sprake van een bepaalde mate van schattingsonzekerheid. Taxeren is namelijk geen exacte wetenschap. Er is bijvoorbeeld gebrek aan marktinformatie of de opdrachtgever heeft beperkte en/of gebrekkige informatie tot zijn beschikking. In dit blog lichten we beide situaties toe.

Gebrek aan marktinformatie

Om met het eerste te beginnen: bij het taxeren van onroerend goed is de beschikbaarheid van referentietransacties essentieel. Denk aan koop-/ of huurtransacties van onroerende zaken die vergelijkbaar zijn met het te taxeren object. Dergelijke referenties zijn helaas niet altijd beschikbaar. Noodgedwongen wijkt een taxateur dan uit naar transacties die in mindere mate vergelijkbaar zijn met het te taxeren object. Dit draagt bij aan de schattingsonzekerheid met betrekking tot de uitkomst van de taxatie.

Beperkte en gebrekkige informatievoorziening door opdrachtgever

Bij het opstellen van een taxatierapport worden diverse openbare databases geraadpleegd zoals het kadaster, bestemmingsplannen, bodemonderzoeken en energielabels. Voor informatie die niet openbaar is, wendt de taxateur zicht tot zijn opdrachtgever. Het gaat dan bijvoorbeeld om huurovereenkomsten en plattegronden/tekeningen. Zijn deze gegevens niet correct, dan kan dit invloed hebben op de getaxeerde marktwaarde.

Economische en maatschappelijke invloeden

Naast deze twee vaste onzekerheidsfactoren, spelen ook maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Tot voor kort werd door ons een zogenaamde COVID-19 clausule toegepast op de taxatie-onzekerheid. We hadden te maken met een pandemie van ongekende grootte en de invloed daarvan op de vastgoedmarkten was onzeker. Gelukkig vonden na enige tijd weer voldoende transacties plaats om een mening te kunnen vormen over de marktwaarde en nam de onzekerheid af.

Momenteel is sprake van een andere crisis, namelijk de oorlog in Oekraïne. Het is nu circa drie weken geleden dat Rusland Oekraïne binnen viel en er zijn vergaande sancties opgelegd aan Rusland. Benzineprijzen bevinden zich op het hoogste niveau ooit en Russisch gas is onderhevig aan diverse prijsstijgingen. Daarnaast bevindt ook de inflatie zich op een fors niveau en loopt de hypotheekrente op. Kortom, er is sprake van onzekerheid over de huidige economische situatie en de mogelijke gevolgen op de vastgoedmarkten. En zolang het effect op de referentietransacties niet zichtbaar is, zal er sprake zijn van onzekerheid.

Taxeren is dus geen exacte wetenschap en zal dat ook nooit worden. Maar door transparant te zijn over de schattingsonzekerheid en gemaakte keuzes helder te onderbouwen is het toch mogelijk een zorgvuldige marktwaardebepaling uit te voeren.

Auteur: Joris Enzerink

Contact

Maak kennis

Gun uzelf ook de commerciële denkkracht en de inhoudelijke en lokale knowhow van Boers Real Estate. Bel of mail ons. We komen graag kennismaken.

Bel of mail ons

Laatste berichten

26 mei 2023

Uw vastgoedportefeuille in BLOXS

Een overzichtelijke vastgoedportefeuille waarin in één opslag de financiële prestatie te zien is, om precies daar te kunnen bijstellen waar het nodig is.
Lees meer
10 mei 2023

Van taxateur naar adviseur: efficiency-tools

Het taxatievak staat allesbehalve stil. De afgelopen jaren is het vak verder geprofessionaliseerd door onder andere de oprichting van het NRVT en het gebruik van diverse taxatiesoftware, waar voorheen veel eigen formats werden gebruikt. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat meer uniformiteit zichtbaar is in taxatierapportages waardoor deze zich beter met elkaar laten vergelijken en daardoor zorgen voor meer transparantie in de markt.
Lees meer
21 apr. 2023

Kwartaalcijfers Q1: Mismatch vraag en aanbod

Het opnameniveau van kantoren en bedrijfsruimte is met ruim 25% gedaald ten opzichte van vorig jaar...
Lees meer